Protherm Profesional s.r.o.

Dlhé Hony 4991

058 01 Poprad

Slovenská Repulika

  1. +421 52 772 11 99

  2. +421 52 772 25 48

  3. +421 903 900 635

protherm@protherm-pp.sk

Protherm Profesional s.r.o.

SERVISNÉ STREDISKO

  1. +421 903 910 409

servis@protherm-pp.sk

Rovná 212

058 01 Poprad

Slovenská Repulika

IČO: 31691129

 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Email Me

Protherm Profesional s.r.o.

Dlhé Hony 4991, POPRAD © 2012

Privacy Policy

Made on a Mac

Protherm Profesional s.r.o.

Dlhé hony 4991

05801 POPRAD

Slovenská Republika

IČO          : 316 911 29

IČ DPH    :SK2020514265   

BANKA    : VUB Banka a.s. Poprad

č. účtu:    :2925449562/0200

http://www.protherm-pp.sk